Yoga är bra för

Vem är jag? Jag heter Lene Andersson som driver denna blogg och jobbar med Yoga.

Vad är Yoga?

Ordet yoga kommer från sanskrit. Verbet med roten yuj betyder där “att lägga samman”, “att sammanfoga”, “att förena” eller “att tillfoga”, och är besläktat med svenskans “oka”, som i att “oka fast ett dragdjur till plogen”. Ordets användningsområde utvidgades snart från detta till att mer allmänt betyda “användning, applicering, genomförande”, men övriga betydelseutvecklingar har skett efter den vediska perioden (se Indiens historia).

I indisk epik återfinns också mer jordnära betydelser som “utförande”, “strävan”, “iver” och “flit”.Inom yogatraditionerna används ordet på olika sätt. Det kan syfta på förening mellan atman, den mänskliga själen och brahman, “världssjälen” såsom dessa begrepp konceptualiseras i hinduisk teologi – föreningen avser alltså inte den mellan kropp och själ som ofta refereras till inom mer västerländskt orienterad metafysik.

Ordet kan också syfta på en ansamling av människans alla krafter, en koncentration av krafterna till en enda punkt, ”den till konstfärdighet upphöjda kontemplationen.”I den hinduiska filosofin används ordet yoga även som hänvisning till en av de sex ortodoxa skolorna i den indiska filosofin.
Den som övar yoga eller följer yogafilosofin med engagemang kallas en yogi (man) eller yogini (kvinna).